Úřední deska

Datum vyvěšení Název dokumentu Vystavovatel Datum sejmutí Stažení
31.5.2016 Výkaz zisku a ztráty OÚ k 31.12.2015 Obec Jičíněves Stáhnout
31.5.2016 Příloha k účetní závěrce k 31.12.2015 Obec Jičíněves Stáhnout
31.5.2016 Rozvaha k 31.12.2015 – obecní úřad Obec Jičíněves Stáhnout
31.5.2016 FIN – obecní úřad Obec Jičíněves Stáhnout
30.5.2016 Závěrečný účet za rok 2015 Obec Jičíněves Stáhnout
31.5.2016 Příloha ZŠ a MŠ Obec Jičíněves Stáhnout
15.6.2016 Elektronická evidence tržeb Finanční úřad pro KHK 30.11.2016 Stáhnout
01.5.2016 Veřejná vyhláška – odpady Obec Jičíněves Stáhnout
15.7.2016 Pozvánka na VZ 22.7.2016 Obec Jičíněves 25.7.2016 Stáhnout
15.7.2016 Výpadek elektrické energie Obec Jičíněves 21.7.2016 Stáhnout
15.7.2016 výběrové řízení na účetní Obec Jičíněves 01.8.2016 Stáhnout
25.7.2016 Usnesení číslo 17/2016 z 22.7.2016 15.8.2016 Stáhnout
08.8.2016 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Češov a Liběšice Obec Jičíněves Stáhnout
02.8.2016 Usnesení a Veřejná vyhláška Jan Čečák Obec Jičíněves 17.8.2016 Stáhnout
08.8.2016 Veřejná vyhláška – zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání Obec Jičíněves Stáhnout
06.10.2016 Veřejná vyhláška – zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání – Vodovod Bartoušov Obec Jičíněves 23.10.2016 Stáhnout
06.10.2016 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – místní úprava provozu Pazderníková Lucie 23.10.2016
06.10.2016 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitostí Pazderníková Lucie 24.11.2016 Stáhnout
06.10.2016 Veřejná vyhláška – Opatření obecné povahy – místní úprava provozu Pazderníková Lucie 23.10.2016 Stáhnout
20.10.2016 Veřejná sbírka – požár Obec Jičíněves 31.12.2016 Stáhnout
19.10.2016 Tisková zpráva – Spuštění elektronické evidence tržeb – vyzvednutí autentizační údaje obec Jičíněves 01.12.2016 Stáhnout
28.9.2016 Veřejná vyhláška Rozhodnutí č. 134/2016 -územní rozhodnutí kanalizace ČOV Jičíněves – přípojky Pazderníková Lucie 14.10.2016 Stáhnout
26.9.2016 Oznámení o zasedání Zastupitelstva obce Jičíněves dne 3.10.2016 Obec Jičíněves 04.10.2016 Stáhnout
09.9.2016 Upozornění k odstranění stromoví Pazderníková Lucie 16.11.2016 Stáhnout
10.8.2016 Daň z nabytí nemovitých věcí bude nově platit vždy nabyvatel Stáhnout
14.9.2016 Pozvánka na VZ 23.9.2016 Pazderníková Lucie 24.9.2016 Stáhnout
23.9.2016 Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem Pazderníková Lucie Stáhnout
23.9.2016 Veřejná vyhláška _Zpráva o uplatnění Zásad /zemního rozvoje Královéh. kraje Pazderníková Lucie 09.10.2016 Stáhnout
07.7.2016 Otevírací doba pošty 26.7.2016 Stáhnout
27.6.2016 Zápis a usnesení 16/2016 ze 17.6.2016 obec Jičíněves 12.7.2016 Stáhnout
05.8.2015 Směrnice pro přidělování pečovatelských bytů Obec Jičíněves Stáhnout
01.6.2015 Dokumentace Změny č.1 ÚP Obec Jičíněves 17.6.2015 Stáhnout
18.11.2015 Návrh rozpočtového provizoria 2016 Obec Jičíněves Stáhnout
14.12.2015 Seznamu neznámých vlastníků Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Stáhnout
19.3.2015 Příloha Obec Jičíněves Stáhnout
19.3.2015 Rozvaha Obec Jičíněves Stáhnout
19.3.2015 Příloha ZŠ a MŠ Obec Jičíněves Stáhnout
19.3.2015 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávních celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad Obec Jičíněves Stáhnout
19.3.2015 Výkaz zisku a ztráty Obec Jičíněves Stáhnout
11.1.2016 Návrh rozpočtu roku 2016 Obec Jičíněves Stáhnout
14.1.2016 Oznámení o vyhlášení částečné revizi katastru nemovitosti Obec Jičíněves Stáhnout
30.6.2016 Lesní hospodářská osnova Městský úřad Jičín 31.12.2016 Stáhnout
01.7.2016 Provozní doba pošty od 1.8.2016 Obec Jičíněves 30.9.2016 Stáhnout
01.7.2016 Provozní doba pošty od 1.8.2016 Obec Jičíněves 30.9.2016 Stáhnout
19.3.2015 Rozvaha MŠ a ZŠ Obec Jičíněves Stáhnout
31.5.2016 Rozvaha MŠ a ZŠ k 12/2015 Obec Jičíněves Stáhnout
19.1.2016 Veřejná vyhláška – zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody Městský úřad Jičín Stáhnout
03.3.2016 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových Stáhnout
15.3.2016 124 EXE 1398/08-321 Exekutorský úřad Litoměřice 02.6.2016 Stáhnout
Provozní doba pošty